74915091 441420796787149 8967861155355688960 o

ADESTE+ er et projekt om publikumsudvikling, hvor vi udvikler metoder og stiller skarpt på betydningen af en dybereliggende forankring af publikumsfokus på kulturinstitutioner.

ADESTE+Audience DEvelopment STrategies for cultural organisations in Europe – er en videreudvikling af ADESTE, det største EU udviklingsprojekt inden for publikumsudvikling indtil nu.

ADESTE+ har til formål at forandre kulturinstitutioner, således at publikum bliver omdrejningspunktet i institutionernes filosofi og praksis – en forudsætning for at øge væksten af publikum. Undersøgelser og erfaringer viser, at uden fundamental organisatorisk forpligtelse, vision og lederskab, vil kulturinstitutioner kæmpe med at opnå signifikante resultater.

Det er ikke nok at forstå publikum, udvikle stærke relationer, etablere god kommunikation etc. – at arbejde med bæredygtig publikumsudvikling kræver langsigtet understøttelse internt i institutionen.

Sommerskoler og europæiske konferencer

ADESTE+ handler om at dele viden omkring publikumsudvikling, undersøgelser og erfaringer. I september 2019 blev der afholdt sommerskole i Lissabon i Portugal, hvor netop vidensudveksling og inspiration var i fokus gennem workshops, oplæg og laboratorier, og hvor både eksperter og praktiserende aktører bidrog til samtalen om publikumsudvikling.

Sommerskolen 2020 fandt sted online grundet restriktioner forsaget af COVID19. På denne sommerskolen beskæftigede vi os med, hvordan der kan skabes reel forandring inden for publikumsudvikling i kultursektoren.

Sommerskolen 2021 fandt også sted online med deltagelse fra flere europæiske lande samt New Zealand. Konferencen 2021 var en hybrid, hvor partnere og deltagere mødtes i Torino, og det blev streamet online med over 300 online deltagere.

Policy anbefalingerne: 6 barrierer

ADESTE+ projektet beskæftiger sig også med policy udvikling, og ved hver konference har der også været inviteret policy makers. På konferencen 2021 deltog bl.a. Gabriele Rosana, Policy Director ved Culture Action Europe og Barbara Gessler, Head of Unit ved Culture Action Europe. Ved et panel bestående af Anne Torreggiani, Inês Camara, Franco Bianchini og Niels Righolt blev partnerskabets anbefalinger præsenteret i form af 6 barrierer, som kulturbranchen oplever. Du kan læse anbefalingerne her:*

*Dokumentet bliver løbende opdateret.

Samarbejdspartnere:

The Audience Agency, England /  Fondazione Fitzcarraldo, Italien / Melting Pro, Italien / University of Deusto, Spanien /  Mapa das Ideias, Portugal / Kultura Nova Foundation, Kroatien / Teatro Stabile di Torino, Italien / Mercury Theatre Colchester, England / Zaragoza Cultural, Spanien / Gulbenkian Foundation, Portugal / Nørrebro Theatre, Danmark / City of Warsaw, Polen / Compagnia San Paolo, Italien / Croatian National Theatre, Kroatien.

Adeste+ Kort
Adeste logo

Empowering audiences, rethinking culture

logosbeneficairescreativeeuroperight en
© Copyright 2021 / CKI - Center for Kunst & Interkultur