ADESTE+

August 2018 – marts 2022


ADESTE+

August 2018 – marts 2022


ADESTE+ er et internationalt partnerskabsprojekt, der har stillet skarpt på publikumsudvikling og betydningen af en dybereliggende forankring af dette i kulturinstitutionerne.

ADESTE+Audience DEvelopment STrategies for cultural organisations in Europe – er en videreudvikling af ADESTE, det største EU udviklingsprojekt inden for publikumsudvikling indtil nu. ADESTE+ har til formål at forandre kulturinstitutioner, således at publikum bliver omdrejningspunktet i institutionernes filosofi og praksis – en forudsætning for at øge væksten af publikum. Undersøgelser og erfaringer viser, at uden fundamental organisatorisk forpligtelse, vision og lederskab, vil kulturinstitutioner kæmpe med at opnå signifikante resultater. Det er ikke nok at forstå publikum, udvikle stærke relationer, etablere god kommunikation etc. – at arbejde med bæredygtig publikumsudvikling kræver langsigtet understøttelse internt i institutionen.

ADESTE+ handler om at dele viden omkring publikumsudvikling, undersøgelser og erfaringer. I september 2019 blev der afholdt sommerskole i Lissabon i Portugal, hvor netop vidensudveksling og inspiration var i fokus gennem workshops, oplæg og laboratorier, og hvor både eksperter og praktiserende aktører bidrog til samtalen om publikumsudvikling.

Sommerskolen 2020 fandt sted online grundet restriktioner forsaget af COVID19. På denne sommerskolen beskæftigede vi os med, hvordan der kan skabes reel forandring inden for publikumsudvikling i kultursektoren.


Læs mere om ADESTE+https://www.adesteplus.eu/ og følg med i projektet på Facebook: https://www.facebook.com/adesteplus/ for fremtidige sommerskoler og konferencer.

Adeste logo
Adeste+ Kort

Partnere

The Audience Agency, England /  Fitzcarraldo Foundation, Italien / Melting Pro, Italien / University of Deusto, Spanien /  Mapa das Ideias, Portugal / Kultura Nova Foundation, Kroatien / Teatro Stabile di Torino, Italien / Mercury Theatre Colchester, England / Zaragoza Cultural, Spanien / Gulbenkian Foundation, Portugal / Nørrebro Theatre, Danmark / City of Warsaw, Polen / Compagnia San Paolo, Italien / Croatian National Theatre, Kroatien.

tilbage til PROJEKTER