780b0bce 454d 0771 103d b04452f256d0

ADESTE+ er et projekt om publikumsudvikling, hvor vi udvikler metoder og stiller skarpt på betydningen af en dybereliggende forankring af publikumsfokus på kulturinstitutioner.

ADESTE+Audience DEvelopment STrategies for cultural organisations in Europe – er en videreudvikling af ADESTE, det største EU udviklingsprojekt inden for publikumsudvikling indtil nu.

ADESTE+ har til formål at forandre kulturinstitutioner, således at publikum bliver omdrejningspunktet i institutionernes filosofi og praksis – en forudsætning for at øge væksten af publikum. Undersøgelser og erfaringer viser, at uden fundamental organisatorisk forpligtelse, vision og lederskab, vil kulturinstitutioner kæmpe med at opnå signifikante resultater.

Det er ikke nok at forstå publikum, udvikle stærke relationer, etablere god kommunikation etc. – at arbejde med bæredygtig publikumsudvikling kræver langsigtet understøttelse internt i institutionen.

ADESTE+ handler om at dele viden omkring publikumsudvikling, undersøgelser og erfaringer. I september 2019 blev der afholdt sommerskole i Lissabon i Portugal, hvor netop vidensudveksling og inspiration var i fokus gennem workshops, oplæg og laboratorier, og hvor både eksperter og praktiserende aktører bidrog til samtalen om publikumsudvikling.

Sommerskolen 2020 fandt sted online grundet restriktioner forsaget af COVID19. På denne sommerskolen beskæftigede vi os med, hvordan der kan skabes reel forandring inden for publikumsudvikling i kultursektoren.

Samarbejdspartnere:

The Audience Agency, England /  Fondazione Fitzcarraldo, Italien / Melting Pro, Italien / University of Deusto, Spanien /  Mapa das Ideias, Portugal / Kultura Nova Foundation, Kroatien / Teatro Stabile di Torino, Italien / Mercury Theatre Colchester, England / Zaragoza Cultural, Spanien / Gulbenkian Foundation, Portugal / Nørrebro Theatre, Danmark / City of Warsaw, Polen / Compagnia San Paolo, Italien / Croatian National Theatre, Kroatien.

Adeste+ Kort
Adeste logo

Empowering audiences, rethinking culture

logosbeneficairescreativeeuroperight en
© Copyright 2021 / CKI - Center for Kunst & Interkultur