KULTURELT DEMOKRATI
betyder retten til at blive hørt, deltage i
og udtrykke sig gennem kunst og kultur
som individ eller sammen med andre.

Dét arbejder CKI for i
Danmark, Norden og Europa.

Vi tror på, at det skaber kritiske medborgere,
stærke demokratiske fællesskaber
og innovative løsninger på vores fælles udfordringer.