YDELSER /

Samskabelse, Co-creation & Deltagelse


LÆRING i jeres organisation har indflydelse på samfundet. Jo mere I sætter en kunstnerisk og kulturel dagsorden desto mere attraktiv bliver jeres organisation og produktioner.


Gennem samskabelses- og deltagelses metodiske indføringer skaber vi grobund for en ny organisation med større rækkevidde, fx:

  • Implementering og brug af publikumsspektrum-modellen
  • Deltagelsesstrategier co-creation, co-collaboration, co-production
  • Medborgerskabs dialog og kommunikation
IMG 2455 2

DEMOKRATI & LIGESTILLING

Kunst og kultur er forudsætningen for demokratiets trivsel. Den flerstemmighed som kunstnere, kulturaktører og producenter bærer ind i samfundet er afgørende for kvaliteten af demokratiet og for reel deltagelse og ligestilling mellem køn, minoritet/majoritet, udsatte borgere mfl..

Gennem ligestillingsstrategiske indsatser som:

  • Implementering af viden & menneskerettighedspraksis
  • Køns-mainstreaming strategier
  • Anti-diskrimination og ligebehandlingspraksis
  • CSR strategier kultur og kunst

tilfører CKI jeres organisation bevidsthed, ny viden og metoder til at indføre praksis, der bringer jer i spil som ansvarlige, strategiske, lokale, nationale og globale aktører.