Arts & Audiences –
New Urban Challenges


På tværs af Norden leverer vi Nordens eneste fælles konference om publikumsudvikling.

Følg med på facebook https://www.facebook.com/artsandaudiences/