OM CKI /

Metoder & Koncepter


PARTNERSKABER

Midlertidige og langvarige. Utraditionelle broer bygges, bæredygtige ligeværdige relationer, tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejder – fokus er på selvfinansiering, bæredygtighed og innovation.

LEDELSE & ORGANISATION

At tage publikum med ind i kunstens praksis og fortællingsrum er det samme som at skabe en forandring – en organisatorisk og samfundsmæssig forandring. meget forandrer sig og interaktionen mellem kunst, kultur og samfund kræver afgivelse af traditionel kontrol og professionel og menneskelig nysgerrighed. det hjælper vi med på baggrund af 20 års erfaring.

De fleste institutioner fokuserer på problemet og mindre på systemet. Vi har erfaret at fokus på problemets navn er afgørende i enhver forandringsproces. Det betyder, at vi i fællesskab definerer udfordringer, navngiver dem og ændrer handling og skaber råderum og uventede resultater. Handlinger kan være konkrete initiativer, det kan være processuel DISRUPTION dvs. en drejning i en uventet retning.

SOCIAL FORANDRING GENNEM DESIGN, KUNST & KULTUR

I arbejdet med europæiske partnere, kunstinstitutioner og kulturaktører har vi fokus på samskabelse, inddragelse og inkluderende praksis. Vi arbejder med flygtninge- og immigrant fortællinger, metoder der tager afsæt i interkulturelle pædagogikker, interkulturel ledelse og kommunikation. Vi arbejder med mangfoldighedsledelse og ligestillingsstrategier. Social forandring handler om flerstemmighed og outreach. Demokratiet rækker ud mod nye brugere og deltagere. Sammen med vores samarbejdspartnere sætter vi standarden højt. Dette arbejde er udfordrende og lærende. Vi har erfaring med at det stimulerer innovation og den økonomiske bundlinie.

LÆRING OG DANNELSE GENNEM KUNST, DESIGN & KULTUR

Vi skræddersyer kompetence- og produktionsforløb for folkeskoler, gymnasier og kunst- og kulturinstitutioner, NGO’er og virksomheder. Vi samarbejder med arkitekter, filmproducenter, kuratorer og forskningsinstitutioner.

INSTITUTIONAL FORANDRING

De fleste institutioner fokuserer på problemet og mindre på systemet. Vi har erfaret at fokus på problemets navn er afgørende i enhver forandringsproces. Det betyder, at vi i fællesskab definerer udfordringer, navngiver dem og ændrer handling og skaber råderum og uventede resultater. Handlinger kan være konkrete initiativer, det kan være processuel DISRUPTION dvs. en drejning i en uventet retning.

LÆRINGSPRAKSIS GENNEM KUNST & KULTUR

Vi skræddersyer kompetence- og produktionsforløb for folkeskoler, gymnasier og kunst- og kulturinstitutioner, NGO’er og virksomheder.