OM CKI


Kulturel mangfoldighed i dansk kulturliv


CKI arbejder for at styrke og motivere aktiv deltagelse i kulturlivet gennem demokratiske metoder. Det gør vi i Danmark, Norden og Europa. Vi udvikler og anvender publikumsstrategier, deltagelsesformater og samskabelsesmetoder.

Vi formidler viden og erfaringer mellem landets kunstnere, kultur -og kunstinstitutioner og kulturpolitikere med det formål at udvikle, styrke og forankre publikumsperspektivet i praksis.


Vi arbejder med:

  • Publikums- & Organisationsudvikling
  • Læringsprocesser & Design
  • Policyudvikling
  • Udviklings- & Kompetenceprogrammer
  • Research & Screeninger
  • Dokumentationsopgaver & Evaluering
  • Seminar & Konferencedesign
  • Facilitering

Vores samarbejdspartnere spejler mange dele af kulturlivet, både kunstgenremæssigt og på institutions- og aktørniveau; såvel offentlige som private aktører, store som små institutioner i Danmark, Norden og i EU.

cki.dk vil frem mod 2018 udvikle sig som det mest centrale videns- og læringscenter om publikumsudvikling, design og social forandring, interkultur og deltagelsesformater. CKI har mere end 20 års erfaring med EU projekter og partnerskaber.