KIL 

KULTURSKOLEN SOM INKLUDERENDE KRAFT I LOKALSAMFUNDET